റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് കെപിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. സേവാദള്‍ വാളന്റിയേഴ്സ് നല്‍കിയ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം…