ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ശക്തമായ നിയമനിര്‍മ്മാണം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

എല്ലാ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇ ഹെല്‍ത്ത് സംവിധാനമൊരുക്കും. സംസ്ഥാന കായകല്‍പ്പ് അവാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം…