ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു

കാലിഫോർണിയ:റിവർസൈഡ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡാർണെൽ കാലഹോൻ(30.)ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ജനുവരി 13 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് വെടിയേറ്റു മരിച്ചതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് രാത്രിയിൽ…