ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടി വി യു എസ് എ സിങ് ആൻഡ് വിൻ സീസൺ 2 വിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഡിസംബർ 18 ന് – ജോസഫ് ഇടിക്കുള.

ന്യൂ യോർക്ക് : നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സംഗീത പ്രതിഭകൾക്കായി ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടി വി യു എസ് എ നടത്തുന്ന മ്യൂസിക്ക് റിയാലിറ്റി…