വിളര്‍ച്ചയകറ്റാന്‍ വിരബാധ ഒഴിവാക്കണം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

1 മുതല്‍ 19 വയസു വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും വിര നശീകരണ ഗുളിക നല്‍കുന്നു ജനുവരി 17 ദേശീയ വിരവിമുക്ത…