യുക്മ ദേശീയ കലാമേള – 2021 അംഗ അസോസിയേഷനുകളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 28 വരെ നീട്ടി

വീഡിയോ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി ഡിസംബർ 12 ഞായറാഴ്ച…. അലക്സ് വർഗ്ഗീസ് (യുക്മ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി) പന്ത്രണ്ടാമത് യുക്മ ദേശീയ…