ഇലന്തൂര്‍ ഐസിഡിഎസ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴു പഞ്ചായത്തുകളിലായി നടത്തുന്ന പ്രിമാരിറ്റല്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് മൂന്ന് വനിതാ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു. വുമണ്‍ സ്റ്റഡീസ്/ ജന്‍ഡര്‍ സ്റ്റഡീസ്, സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക് സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും പകര്‍പ്പും സഹിതം ഈ മാസം 13ന് 11 മണിക്ക് ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
ഫോണ്‍ : 8848 680 084, 9745 292 674.

Leave Comment