കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷനിലെ തൊഴില്‍ നൈപുണ്യ പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് ഈ മാസം 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. മാനേജീരിയല്‍, സൂപ്പര്‍വൈസറി, ടെക്‌നിഷ്യന്‍ തലങ്ങളിലുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് 41 ദിവസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെയാണു ദൈര്‍ഘ്യം. സംസ്ഥാന തൊഴില്‍ നൈപുണ്യ വകുപ്പിന്റെ കേരള അക്കാഡമി ഫോര്‍ സ്‌കില്‍സ് എക്‌സലന്‍സി(KASE)നു കീഴിലുള്ള ഐഐഐസിയില്‍ താമസിച്ചുപഠിക്കാന്‍ ഹോസ്റ്റല്‍, ക്യാന്റീന്‍ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.

മാനേജീരിയല്‍: പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ മാനേജ്മന്റ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ ബി.ഇ.സിവില്‍/ബി ആര്‍ക്ക് ), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ അര്‍ബന്‍ പ്ലാനിംഗ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മന്റ്(ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ.സിവില്‍/ബി ആര്‍ക്ക് ), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ. സിവില്‍), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ റോഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ മാനേജ്മന്റ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ.സിവില്‍), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മന്റ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ.സിവില്‍ / ബി.ആര്‍ക്), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ. ഏത് ബ്രാഞ്ചും/ബിഎസ്സി ഫിസിക്‌സ് അല്ലെങ്കില്‍ കെമിസ്ട്രി), പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എംഇപി സിസ്റ്റംസ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മന്റ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ., എം.ഇ./ഇ.ഇ.ഇ/പി.ഇ.).

സൂപ്പര്‍വൈസറി : അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജോഗ്രഫിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം (6 മാസം, യോഗ്യത ഏതെങ്കിലും സയന്‍സ് ബിരുദം/ബി.ടെക് സിവില്‍/ബി.ഇ. സിവില്‍/ഡിപ്ലോമ സിവില്‍/ബി.എ. ജിയോഗ്രഫി), അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ് (ഒരുവര്‍ഷം, യോഗ്യത പ്ലസ് റ്റു), അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മോഡലിംഗ് (6 മാസം, യോഗ്യത ബി.ടെക്/ബി.ഇ. സിവില്‍/ബി ആര്‍ക്ക്).
ടെക്‌നിഷ്യന്‍ : അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലംബര്‍ ജനറല്‍ -ലെവല്‍ 3 – (41 ദിവസം, യോഗ്യത അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്), ഡ്രാഫ്ട് പേഴ്സണ്‍ സിവില്‍ വര്‍ക്‌സ് – ലെവല്‍ 4 (77 ദിവസം, യോഗ്യത എസ്എസ്എല്‍സി), ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ട്രെയിനീ -ലെവല്‍ 3 (57 ദിവസം, യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്/ഐറ്റിഐ), അസിസ്റ്റന്റ്

ഇലക്ട്രീഷന്‍ – ലെവല്‍ 3 (65 ദിവസം, യോഗ്യത അഞ്ചാം ക്ലാസും പ്രസക്ത മേഖലയില്‍ 3 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവും അല്ലെങ്കില്‍ എട്ടാം ക്ലാസും പ്രസ്തുത മേഖലയില്‍ ഒരുവര്‍ഷം പ്രവൃത്തി പരിചയവും അല്ലെങ്കില്‍ എട്ടാം ക്ലാസും 2 വര്‍ഷം ഐറ്റിഐയും), കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ലബോറട്ടറി ആന്‍ഡ് ഫീല്‍ഡ് ടെക്‌നിഷ്യന്‍ – ലെവല്‍ 4 (67 ദിവസം, യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസും ഐറ്റിഐ 2 വര്‍ഷം ഇതേ തൊഴിലില്‍ 2 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവും, അല്ലെങ്കില്‍ പത്താം ക്ലാസും ഇതേ തൊഴിലില്‍ 2 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവും അല്ലെങ്കില്‍ എന്‍ എസ് ക്യു എഫ് ലെവല്‍ 3 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതേ തൊഴിലില്‍ 2 വര്‍ഷം പ്രവൃത്തിപരിചയവും).

വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും: www.iiic.ac.in. ഫോണ്‍: 8078980000.

Leave Comment