എം ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി ബ്ലസൻ ജോർജ്ജ്

Spread the love

എം ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫിസിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ കോട്ടയം സി. എം. എസ് കോളേജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ബ്ലസൻ ജോർജ്ജ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രസങ്കേതമായ മെഷീൻ ലേർണിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള (Theoretical Formalism of machine learning) പഠനത്തിനാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത്. പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ പരിയാരം നടുവിലെമുറിയിൽ ഇ. എം. ജോർജ്ജിന്റെയും മറിയാമ്മ ജോർജ്ജിന്റെയും മകനാണ്. മുത്തുറ്റ് കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ സജിനി ജെയിംസാണ് ഭാര്യ. മകൾ ക്രിസ്റ്റീന മറിയം ബ്ലസൻ.

JALEESH PETER
Public Relations Officer
Sree Sankaracharya University of Sanskrit,
Kalady – 683 574. 
Ph.: 9447123075

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *