അറ്റ്‌ലാന്റ അരീന ഡാന്‍സ് ഡാന്‍സ് 2021 ഗ്രാന്‍ഡ് ഫിനാലെ നവംബര്‍ 14-ന് ലൈവ് ആയി നടത്തും

അറ്റ്‌ലാന്റ: അമേരിക്കയിലെ കഴിവുള്ള കലാപ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2020ല്‍ കുറച്ചു കലാസ്‌നേഹികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടങ്ങിയ അറ്റ്‌ലാന്റ ടാലെന്റ് അരീന, ഇതിനകം…