മികച്ച ഗവേഷണത്തിന് പുരസ്‌കാരം – മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ഗവേഷണം ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ഡി.എം.ഇ.യില്‍ ഓഫീസ് സംവിധാനം 10 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതിയ്ക്ക് 1 കോടി തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ…