കാത്തലിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജ് അസോസിയേഷന്‍ റവ. ഡോ. മാത്യു പായിക്കാട്ട് പ്രസിഡന്റ്

കാത്തലിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജ് അസോസിയേഷന്‍ റവ. ഡോ. മാത്യു പായിക്കാട്ട് പ്രസിഡന്റ് റവ. ഡോ. ജോസ് കുറിയേടത്ത് സെക്രട്ടറി കൊച്ചി: കേരള…