ഡാലസ് സെൻറ് മേരീസ് വലിയ പള്ളി:സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ 9 ന്

ഡാളസ് : അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം രൂപീകൃതമായ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഡാലസ് സെൻ മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളിയുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം…