ഡാളസ് സെൻറ് തോമസ് സീറോ മലബാർ ചർച് മുൻ നിര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു

ഡാളസ്:സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ ചർച്ച് ഡാളസ് ഇടവകയിലെ മുൻ നിര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു. നവംബര് 28 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ…