ദര്‍ശന പട്ടേല്‍ കാലിഫോര്‍ണിയ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു

കാലിഫോര്‍ണയ : മെയ് ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് 76-ല്‍ നിന്നും ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ദര്‍ശന പട്ടേല്‍ മത്സരിക്കുന്നു.…