വളങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു

എറണാകുളം: കൂനമ്മാവ് സെന്റ്. ജോസഫ് ബോയിസ് ഹോമിലെ തളിര്‍ ഫാര്‍മേഴ്‌സ് ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വൃക്ഷായുര്‍വേദ വിധി പ്രകാരമുള്ള വളങ്ങളും വളക്കൂട്ടുകളും…