ഭക്ഷ്യവിഷബാധ : പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തും

ചെറുവത്തൂർ :ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പും ആരോഗ്യവകുപ്പും ശേഖരിച്ച മിക്ക കുടിവെള്ള സാമ്പിളുകളിലും രോഗകാരണമാവുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ…