സൗജന്യ കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് സെമിനാര്‍ നാലിന്

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഴ്‌സ് പരിശീലന സ്ഥാപനമായ ലോജിക് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് സൗജന്യ കരിയര്‍…