ലീലാമ്മ ജോർജിന്റെ സംസ്കാരം ജനുവരി 3ന് ഒർലാന്റോയിൽ : നിബു വെള്ളവന്താനം

ഫ്ളോറിഡ: ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഞാറയ്ക്കൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പരേതനായ പാപ്പു ജോർജിന്റെ ഭാര്യ ഐ.പി.സി ഒർലാന്റോ ദൈവസഭാംഗം ലീലാമ്മ ജോർജിന്റെ (83) സംസ്കാര…