റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക അന്നമ്മ ജോസഫ് ഡാളസിൽ അന്തരിച്ചു

ഡാളസ്: കോട്ടയം അരീക്കര, അറയ്ക്കപറമ്പിൽ പാസ്റ്റർ എ. എം. ജോസഫിന്റെ സഹധർമ്മിണി റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക അന്നമ്മ ജോസഫ് (86) മാർച്ച് 30…