ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി രണ്ടാം വര്‍ഷ പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം – 28/07/2021

വിദ്യാര്‍ഥി ജീവിതത്തിന്‍റെ വഴിത്തിരിവായി കണക്കാക്കുന്നതും സ്കൂള്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ടവുമാണ്  ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി വിദ്യാഭ്യാസം.  കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും *2020 ജൂണ്‍ 1ന്* ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസ്സുകളുമായി പ്ലസ് ടു അധ്യയനം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.  2021 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ SSLC, Plus Two... Read more »