ഐടി പോലെ ആകര്‍ഷകം എന്‍റോള്‍ഡ് ഏജന്‍റായാല്‍ യുഎസ് നികുതി രംഗത്ത് വന്‍ അവസരങ്ങള്‍

യുഎസ് ജോലി എന്നു കേട്ടാല്‍ ഐടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ആദ്യം വരിക. എന്നാല്‍ ഐടി പോലെ ആകര്‍ഷകമായ, അധികമാരും കൈവച്ചിട്ടില്ലാത്ത…