എമിറേറ്റ്സ് പതിനാറാമൻ മാർപാപ്പക്ക് ഇൻറർനാഷണൽ പ്രയർ ലൈൻ കുടുംബത്തിൻറെ പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി

ഹൂസ്‌റ്റൻ : ആഗോള റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തലവനും വത്തിക്കാൻസിറ്റി യുടെ അധിപനും ആയിരുന്ന കാലം ചെയ്ത എമിറേറ്റ്സ് പതിനാറാമൻ ബനഡിക്ട്…