തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലെ വിജയം ആഘോഷിച്ച് ജസീറ എയര്‍വേയ്സ്

ഇന്ത്യയില്‍ വിജയകരമായ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ എയര്‍ലൈന്‍ തിരുവനന്തപുരം, കേരള, 24 ജനുവരി 2023 : കുവൈറ്റിലെ പ്രമുഖ…