എംയിംസ് വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച് കേരളം

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ചര്‍ച്ച നടത്തി അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി. തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ…