“സൂം” പിരിച്ചുവിടലുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനം- പി പി ചെറിയാൻ

ന്യൂയോർക് : COVID-19 പാൻഡെമിക്കിന്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയ സൂം , പിരിച്ചുവിടലിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക കമ്പനിയാണ്. മെറ്റാ, ആമസോൺ,…