വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി

കെപിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ ആഘോഷം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി കെപിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനും…