റോയല്‍ലോക്കിന്‍റെ ആദ്യ ഫര്‍ണീചര്‍ സിഗ്നേചര്‍ സ്റ്റോര്‍ കണ്ണൂരില്‍

കണ്ണൂര്‍: റോയല്‍ലോക്ക് ഫര്‍ണീചറിന്‍റെ പുതിയ സിഗ്നേചര്‍ സ്റ്റോര്‍ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ മാത്തന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കണ്ണൂരില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ശക്തമായ…