പാനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരായ ആർ.എസ്.എസ് ആക്രമണം അപലപനീയം

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് (17/01/2023) തിരുവനന്തപുരം : പാനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായ കെ.പി ഹാഷിമിനെതിരായ ആർ.എസ്.എസ്…