കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരെന്ന് തമ്പാനൂര്‍ രവി

സമസ്തമേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് തമ്പാനൂര്‍ രവി.സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ജനദ്രോഹ ഭരണത്തിന്‍റെ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പേരൂര്‍ക്കട…