ഓരോ പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റേയും കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ദേശീയ ബാലികാ ദിനത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത് മന്ത്രി കേട്ടു. തിരുവനന്തപുരം: ഓരോ പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റേയും നേട്ടങ്ങളെ, കഴിവുകളെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന്…