വയസ് മാനദണ്ഡമാക്കിയാകണം ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കേണ്ടത്: ജില്ലാ കളക്ടര്‍

ആദ്യഡോസ് എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദിവസമായവര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും നല്‍കണം പത്തനംതിട്ട : വയസ് മാനദണ്ഡമാക്കിയാകണം ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.നരസിംഹുഗാരി തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിര്‍ദേശിച്ചു. അതുപോലെ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കേണ്ടത് ആദ്യ വാക്‌സിന്‍ എടുത്ത് ഏറ്റവും... Read more »