മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ അസോസിയേഷൻ ആദരിക്കുന്നു

തിരുവല്ല : ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളി പെന്തക്കൊസ്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും കൂട്ടായ്‌മയായ ഗ്ലോബൽ പെന്തക്കൊസ്തു മീഡിയ അസോസിയേഷൻ ക്രൈസ്തവ മാധ്യമരംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരെ ആദരിക്കുന്നു.               നിരവധി ഗ്രൻഥങ്ങളുടെ രചയിതാവും പവർ... Read more »