കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം: തടിയന്‍വളപ്പ് പാലം പണി അവസാനഘട്ടത്തില്‍

കാസര്‍കോട് : എരുമങ്ങളം താന്നിയാടി നിവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നു. കോടോംബേളൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ തടിയന്‍ വളപ്പ് പുഴക്ക് കുറുകെ നിര്‍മിച്ച പാലം…