കന്നുകാലികളിലെ അകിടു വീക്കം, തൈലേറിയാസിസ്, മറ്റ് രക്ത പരാദ രോഗങ്ങൾ; ഓൺലൈൻ പരിശീലനം

ആലപ്പുഴ: ഓച്ചിറ ക്ഷീരോത്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലന വികസന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേത്യത്വത്തിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 18 വെള്ളിയാഴ്ച) രാവിലെ 11 മണി മുതൽ…