യു എസ്സിൽ മോർട്ട്ഗേജ് നിരക്കുകൾ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ആഴ്ചയും ഉയരുന്നു

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി സി :യുഎസിലെ മോർട്ട്ഗേജ് നിരക്കുകൾ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ആഴ്ചയും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 30 വർഷത്തെ സ്ഥിര പലിശ നിരക്ക് ഫെബ്രുവരി…