യുഡിഎഫ് രാപ്പകല്‍ സമരം 13നും 14നും

ഇന്ധന സെസ് ഉള്‍പ്പെടെ ജനങ്ങളുടെ മേല്‍ കെട്ടിവച്ച സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാരിച്ച നികുതിക്കൊള്ളയ്‌ക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 13,14 തീയതികളില്‍ യുഡിഎഫ് രാപ്പകല്‍ സമരം…