ആരോഗ്യ മേഖലയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് വിയറ്റ്‌നാം പ്രതിനിധി

മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജുമായി വിയറ്റ്‌നാം പ്രതിനിധി ചര്‍ച്ച നടത്തി തിരുവനന്തപുരം: ഇന്തോ വിയറ്റ്‌നാം സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെത്തിയ വിയറ്റ്‌നാം പ്രതിനിധി…