ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി… ബെന്നി

ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര. പൊന്നോമനേ, കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നിനക്ക് ജലപാനം പോലുമില്ല.…