ഇന്നലെ(ജൂണ്‍ 26) 6605 പേര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കി

                        ഒന്നും രണ്ടും ഡോസുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ…