കെ ടി എസ് പടന്നയിലിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ – തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അനുശോചിച്ചു


on July 22nd, 2021
നടൻ  കെ ടി എസ് പടന്നയിലിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ – തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അനുശോചിച്ചു . നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം
ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്തും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു.
അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അർഹനായി എന്നും മന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *