ഖാദി മേഖലയ്ക്ക് ഉണര്‍വേകുന്നതിന് ഓണത്തിന് പുതുവസ്ത്രം ഖാദിയില്‍ നിന്നാകണമെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ഓണം ഖാദി ജില്ലാതല മേളയുടെയും നവീകരിച്ച ഇലന്തൂര്‍ ഖാദി വില്‍പന ശാലയുടേയും ഉദ്ഘാടനം ഇലന്തൂര്‍ ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫീസ് അങ്കണത്തില്‍ നിര്‍വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
വില്‍പനയിലൂടെ ഖാദി വളരുന്നതിനൊപ്പം തൊഴില്‍ സാധ്യതയും വര്‍ധിക്കണമെന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ ഖാദി വിപണന മേള ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ ഓമല്ലൂര്‍ ശങ്കരന്‍ പറഞ്ഞു. ഖാദി ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ സാജന്‍ തോമസ് ആദ്യവില്‍പന നടത്തി. ഇലന്തൂര്‍ സോപ്പ് യൂണിറ്റില്‍ പുതിയതായി നിര്‍മിച്ച 150 ഗ്രാം ഖാദിബാര്‍ സോപ്പിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ. ഇന്ദിരാദേവി നിര്‍വഹിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡും അംഗീകൃത ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് ഓണം ഖാദി മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് ഖാദി വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് 30 ശതമാനം സര്‍ക്കാര്‍ റിബേറ്റിനൊപ്പം സമ്മാന പദ്ധതികളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഖാദി മേഖലയ്ക്ക് ഉണര്‍വേകുന്നതിന് ഓണത്തിന് പുതുവസ്ത്രം ഖാദിയില്‍ നിന്നാകണമെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ഓണം ഖാദി ജില്ലാതല മേളയുടെയും നവീകരിച്ച ഇലന്തൂര്‍ ഖാദി വില്‍പന ശാലയുടേയും ഉദ്ഘാടനം ഇലന്തൂര്‍ ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫീസ് അങ്കണത്തില്‍ നിര്‍വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
വില്‍പനയിലൂടെ ഖാദി വളരുന്നതിനൊപ്പം തൊഴില്‍ സാധ്യതയും വര്‍ധിക്കണമെന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ ഖാദി വിപണന മേള ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ ഓമല്ലൂര്‍ ശങ്കരന്‍ പറഞ്ഞു. ഖാദി ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ സാജന്‍ തോമസ് ആദ്യവില്‍പന നടത്തി. ഇലന്തൂര്‍ സോപ്പ് യൂണിറ്റില്‍ പുതിയതായി നിര്‍മിച്ച 150 ഗ്രാം ഖാദിബാര്‍ സോപ്പിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ. ഇന്ദിരാദേവി നിര്‍വഹിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡും അംഗീകൃത ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് ഓണം ഖാദി മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് ഖാദി വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് 30 ശതമാനം സര്‍ക്കാര്‍ റിബേറ്റിനൊപ്പം സമ്മാന പദ്ധതികളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Leave Comment