‘ഹരിതവിദ്യാലയം’ റിയാലിറ്റിഷോ ജില്ലയിൽനിന്ന് ഏഴു സ്‌കൂളുകൾ

കൈറ്റ്- വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ‘ഹരിത വിദ്യാലയം’ റിയാലിറ്റിഷോ മൂന്നാം സീസണിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയിൽനിന്ന് ഏഴു സ്‌കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ സ്‌കൂളുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തി അന്തിമപട്ടിക നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് കൈറ്റ് സി.ഇ.ഒ കെ. അൻവർ സാദത്ത് അറിയിച്ചു.
മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ്, കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടയം, സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം, എ.ജെ.ജെ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. തലയോലപ്പറമ്പ്, സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി.എസ് തീക്കോയി, സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു.പി.എസ്. മണിയംകുന്ന്, ഗവൺമെന്റ് യു പി.എസ്. അക്കരപ്പാടം എന്നീ സ്‌കൂളുകളാണ് ജില്ലയിൽനിന്ന് പ്രാഥമിക പട്ടികയിലുള്ളത്.
മികച്ച സ്‌കൂളിന് 20 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നവർക്കു യഥാക്രമം 15,10 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് സമ്മാനത്തുക. ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് 10 സ്‌കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെത്തുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്ക് 15000/- രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുവേണ്ടി സി-ഡിറ്റിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് കൈറ്റ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ മുതല് കൈറ്റ്-വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനലിൽ ഹരിതവിദ്യാലയം റിയാലിറ്റിഷോ മൂന്നാം സീസണിന്റെ സംപ്രേഷണം നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ പട്ടിക. hv.kite.kerala.gov.inവെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave Comment