വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ യൂനിഫൈഡിന്റെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി: ലണ്ടൻ, കാനഡ പ്രൊവിൻസ്

ന്യൂ ജേഴ്‌സി: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയൻ യൂണിഫൈഡ് കാനഡയിലെ ലണ്ടൻ എന്ന സിറ്റിയിൽ പുതിയ പ്രോവിന്സിനു തുടക്കമിട്ടു. നെറ്റ്‌വർക്ക്…