റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം കെപിസിസിയില്‍

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജനുവരി 26ന് രാവിലെ 9.30ന് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പാതക ഉയര്‍ത്തുമെന്ന്…