ലഹരിമുക്ത കാമ്പസ് പ്രചാരണവുമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍

പത്തനംതിട്ട: ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് നടത്തിവരുന്ന പ്രചാരണത്തിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട…