യുഡിഎഫ് സായാഹ്ന ധര്‍ണ്ണ നടത്തി

പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികം വിനാശത്തിന്റെ വര്‍ഷമായി യുഡിഎഫ് ആചരിച്ചു. പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികദിനമായ മെയ് 20ന്…