പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് മറ്റ് വഴികള്‍ തേടാം – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെറുതോണിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് മറ്റ് വഴികള്‍ തേടാം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭൂതകാലം പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കോണ്‍ഗ്രസ്…