പരിയാരം ഗവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക്‌ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനമായി

മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം

പരിയാരം ഗവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക്‌ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത അവസരത്തിൽ പബ്ലിക് സ്കൂളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്തത് സംമ്പന്ധിച്ച് എം വിജിൻ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ നേരത്തെ സബ്മിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും,മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

2019- 2020 വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തുന്നതു വരെയുള്ള കാലത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇവർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്ന ശമ്പളം പ്രൊവിഷണലായി, വേണ്ടിവന്നാൽ തിരിച്ചടക്കാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥക്ക് സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം നിലവിലുള്ള 22 ജീവനക്കാരിൽ യോഗ്യതയുള്ള 19 പേരെ അധ്യാപക തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനും, കെ ടെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്തവരും എന്നാൽ ബിഎഡ് യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ജീവനക്കാർക്ക് കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ ഇളവ് പരിഗണിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി. അധ്യാപക തസ്തികയുടെ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തവരെ മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് തസ്തികളിലേക്ക് പരിഗണിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം, കിറ്റുകൾ എന്നിവ മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നൽകുന്നതു പോലെ നൽകാനും തീരുമാനമായി.

അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്ന അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളായ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ 2019 മാർച്ച് 18 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറി ഉത്തരവായത്.

KN Balagopal.jpg

യോഗത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാലൻ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ്, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ. പി. എം. മുഹമ്മദ്‌ ഹനീഷ് ഐ. എ.എസ്,പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു കെ ഐ. എ. എസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *