ഷിഹാബുദീന്‍ കാര്യത്ത് ചെയര്‍മാനായ കേരള പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മൈനോരിറ്റി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെയും ജില്ലാ

ചെയര്‍മാന്‍മാരെയും എഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Leave Comment